სავაჭრო ნიშნები

Clear Choice

Clear choice - ეს არის მაღალხარისხიანი ორსულობის დამადგენელი ტესტები.არსებობს 4 სახეობა ორსულობის დამადგენელი ტესტები Clear Choice, და ყველა მათგანი უზრუნველყოფს საბოლოო პასუხის სიზუსტეს 99%.

ორსულობის დამადგენელი ტესტები Clear Choice სტერილურია და დამზადებულია მაღალხარისხიანი მასალებისგან.

Read More