სავაჭრო ნიშნები

Wadex

ჩვენი კომპანია აწარმოებს ყველაზე უსაფრთხო, მაღალი ხარისხის და აპრობირებულ პრეზერვატივებს.ჩვენი უსაფრთხოების პროგრამების შენარჩუნებით და განვითარებით ჩვენ ვიძლევით გარანტიას თითოეული კოლოფის ხარისხზე,ყოველ დღე და ყველა ბაზარზე.პრეზერვატივი Wadex უზრუნველყოფენ მაქსიმალურ,ეფექტურ და მგრძნობიარე დაცვას.

Read More